Cookies- och integritetsinformation - Lappland Media & Bildbyrå AB

Cookies- och integritetsinformation

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig? Vi samlar in personuppgifter från dig när du nyttjar webbplatsen och använder den för att på olika sätt för att kunna leverera samt förbättra och utveckla tjänsten och även i vissa fall för marknadsföring. Vi använder också personuppgifter i fakturering och bokföring och de sparas enligt bokföringslagen. Kategorier av personuppgifter - När du blir kund så samlar vi in förnamn, efternamn, användarnamn och e-postadress. - Om du beställer något så samlar vi även in adressuppgifter, telefonnummer. Dessa personuppgifter samlar vi enbart in för att kunna ta betalt och därefter leverera ordern. - om du kontaktar oss så samlar vi in namn och e-postadress.

Powered by: Imagedesk